ARCHENIKA

Projekty

Realizowane projekty

Poniżej, znajduje się wykaz projektów realizowanych przez nasz zespół

 • Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomicznym i noclegowym wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną oraz wiatą na odpady stałe – gm. Słupca, pow. słupecki, woj. wielkopolskie- wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Budynku mieszkalno-usługowego w zabudowie wielorodzinnej- centrum Spa i siłownia  we Wrześni – wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
 • Remont budynku handlowego pod market TESCO w Choszcznie – projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Obiekt handlowy Lidl w Kórniku – projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Obiekt handlowy Lidl w Łomży -projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budynek handlowo- usługowy w Mosinie market spożywczy Piotr i Paweł oraz market budowlany-projekt budowlany branży architektonicznej.
 • Rozbudowa ośrodka – domu kultury o sale konferencyjne, salę kinową, scenę teatralną, bibliotekę, kręgielnie itp. w Radwanicach -wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele Samorządowej Agencji Promocji i Kultury (SAPiK) przy ulicy Dworcowej w Szczecinku-wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski, uzgodnienie TSI PRM.
 • Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu amfiteatrem, małą architekturą, infrastrukturą techniczną dla  innowacyjnego projektu ”zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum  Kultury ‘Scena to dziwna’”  Gniezno wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy , nadzór autorski.
 • Termomodernizacja przegród zewnętrznych wraz z izolacją przeciwwodną ścian fundamentowych i podłogi na gruncie w przebudowywanym budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego na Starym Rynku w Poznaniu-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Dom Kultury ‘Scena to dziwna’ przy ul. Roosevelta w Gnieźnie – przebudowa , rozbudowa budynku wraz z remontem Sali kinowo- teatralnej i zagospodarowaniem terenu – wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy , nadzór autorski.
 • Budynek szkoły językowej z przedszkolem  publicznym wraz z  Centrum Usług Wspólnych, os. Kwiatowe, gmina Nowy Tomyśl.
 • Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” o cztery oddziały wraz z remontem infrastruktury technicznej i części planu zagospodarowania –  ul. Barteckiego 5, Miasto Nowy Tomyśl, gm. Nowy Tomyśl, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wraz z nadzorem autorskim.
 • Adaptacja budynku policji na cele Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie i innych użytkowników, przy ul. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie – projekt VI etapowy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy , nadzór autorski.
 • Przebudowa i remont istniejących pracowni, pomieszczeń warsztatowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na potrzeby budynku dydaktyczno – administracyjnego w Gnieźnie – wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski, studium wykonalności.
 • Rozbudowy kompleksu szkolnego poprzez budowę nowego budynku szkoły i oddziałami przedszkolnymi wraz z drogami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Boruji Kościelnej wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy , nadzór autorski.
 • Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Kraszewskiego w Objezierzu -projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu remont, docieplenie i częściowa przebudowa budynków B i C – projekt budowlany i wykonawczy.
 • Przebudowa Budynku Rektoratu UKSW w Warszawie ( z wyłączeniem pomieszczeń po konwikcie zlokalizowanych na i piętrze, objętych odrębnym opracowaniem) wraz z termomodernizacją, osuszeniem, adaptacją pomieszczeń, wymianą instalacji wewnętrznych, z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej i zabezpieczeniem p.poż. -projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • PCEZ- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych-przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby archiwum zakładowego z zapleczem biurowo-socjalnym Urzędu Miasta Poznania i pomieszczeń szkolnych przy ul. Świerkowej w Poznaniu wraz z termomodernizacją budynku, drogami wewnętrznymi, przebudową zjazdów, infrastrukturą techniczną, wiatą na odpady stałe i budynkiem technicznym.
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu– przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szkoły o część hali sportowej wraz z niezbędną infrastruktury oraz części hali sportowej wraz z niezbędną infrastruktury oraz częściową rozbiórką i remontem istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Kraszewskiego w Objezierzu – projekt budowlany
 • Ujeżdżalnia koni wraz ze stajnią i częścią hotelową z infrastrukturą techniczną, planem zagospodarowania- w Sulęcinku– wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy.
 • Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Dla Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza Błonie, m. Błonie, gm. Błonie, pow. warszawski- zachodni, woj. mazowieckie- wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Budynek  Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie w Lubinie przy stadionie – rozbudowa i przebudowa budynku dla potrzeb Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 176 wraz z infrastrukturą techniczną( Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego, przebudowa przyłączy i sieci wewnętrznych – projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budowa budynku na cele dydaktyczno- sportowe we Wrześni wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącego parkingu naziemnego i wiatą na odpady stałe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budowa hali gimnastycznej przy budynku liceum nr XXI przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie, wraz z przebudową wjazdu drogi pożarowej od ul. Metrykantów i infrastrukturą techniczną-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego  oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na cele Samorządowej Agencji Promocji i Kultury (SAPiK) przy ulicy Dworcowej w Szczecinku-wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski, uzgodnienie TSI PRM.
 • Rozbudowa i przebudowa obiektu Starej Farbiarni na lofty i galerię handlową, usługi  w Lęborku- pełnobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy
 • Remont elewacji budynku głównego i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Bukowska 16, wraz z odwodnieniem studzienek doświetlających, drenażem wokół budynku i wymianą stolarki okiennej, remontem ścian wewnętrznych  Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie – wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Renowacja elewacji zewnętrznej budynku frontowego-Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wraz z remontem instalacji klimatyzacji-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową byłego budynku zespołu szkół medycznych w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, przeznaczonego na potrzeby utworzenia dziennego domu pomocy społecznej, mieszkań chronionych, klubu integracji społecznej oraz przedszkola publicznego-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku maszynowni wodociągów oraz utwardzenie terenu przy ul. Grobla w Poznaniu– Gaz System – projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej .
 • Budynek biesiadny i pod grilla- w Pałacu Jaśminowego w Batorowie-Projekt budowlany.
 • Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku zabytkowego stajni na Centrum Kultury i Sztuki, biura w Poczdamie koło Berlina, Niemcy-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Rozbudowa o dwa budynki z salami seminaryjnymi wraz przebudową budynku zabytkowego Uniwersytetu Niemieckiego Humboldt Universitat w Berlinie-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Zmiana sposobu użytkowania szkoły Judo na niepubliczny żłobek wraz z planem zagospodarowania terenu – plac zabaw. Głogowska 101, 60-265 Poznań, gm. Poznań, pow. poznański, woj. wielkopolskie- wielobranżowy projekt budowlano- technologiczny.
 • Budynek szpitalny nr 1 (1, 1A, 1B)w Krakowie – przebudowa i remont z nadbudową przewiązek komunikacyjnych, wraz z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz innych obowiązujących przepisów Podgórze- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budynek usługowy wolnostojący poradni stomatologicznej w Dopiewie-wielobranżowy projekt budowlano- technologiczny.
 • Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowani na przychodnię stomatologiczna w Poznaniu– wielobranżowy projekt budowlano- technologiczny.
 • Budynek usługowy poradni stomatologicznej QualiDent w Poznaniu i Buku-wielobranżowy projekt budowlano- technologiczny.
 • Budynek produkcyjno-warsztatowego cięcia laserem z częścią biurowo-socjalną firmy Gielnik wraz z planem zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Dopiewo- wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.
 • Budynek produkcyjno-warsztatowego zakładu tapicerskiego z częścią biurowo-socjalną firmy Ramaro wraz z planem zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Paczkowie woj. wielkopolskie- wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.
 • Hala warsztatowa samochodów ciężarowych z częścią socjalno – administracyjną, oraz planem zagospodarowania i infrastrukturą techniczną  gm. Strzałkowo, pow. Słupecki, woj. Wielkopolskie- wielobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.
 • Rozbudowa hali produkcyjnej produkcji kominów Schiedel o halę magazynową z możliwością przekształcenia na halę produkcyjną oraz nadbudowy budynku biurowego przy ul. Hallera 75 w Wiewiórczynie.
 • Budynek zakładu produkcji żywności wegetariańskiej Prima Vika w miejscowości Lutom. – projekt budowlany architektonicznej.
 • Budowa zakładu produkcji mleka w proszku Cuavia w miejscowości Inowrocław -projekt budowlany architektonicznej.
 • Budowa hali przechowywania owoców wraz z częścią biurowo-socjalną Berrygroup, wiatą na gromadzenie odpadów stałych, infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi oraz przebudową zjazdów w Lubosinku-projekt budowlano – technologiczny branży architektonicznej.
 • Siedziby firmy Instalcompact Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym -rozbudowa i budowa wraz z magazynem i halą produkcyjną -projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Drukarnia Paw Druk- budynek biurowo-produkcyjny i budynek magazynowo- warsztatowy ul. Obornicka w Suchym Lesie – projekt budowlany branży architektonicznej.
 • Centrum Konferencyjne z zapleczem gastronomicznym i noclegowym wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną oraz wiatą na odpady stałe gm. Słupca, pow. słupecki, woj. wielkopolskie- wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Przebudowa budynków placówki opiekuńczej dla bezdomnych na noclegownię, ogrzewalnie i ośrodek z funkcjami opiekuńczymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy- pełnobranżowy  projekt koncepcyjny i budowlany z technologią pralni i kuchni.
 • Centrum Oświatowe we Wrześni- przebudowa w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele zamieszkania zbiorowego, części pom. na sale konferencyjne wraz z zagospodarowaniem terenu, wiatą na odpady stałe, infrastrukturą techniczną, windą zewn. i termomodernizacją”- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Bursa- Centrum Oświatowego we Wrześni-Modernizacja i przebudowaw celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Bursa przy ul. Słowackiego Września- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Pensjonat wraz z salą konferencyjną i kuchnią w nadmorskim Jarosławcu-projekt budowlany.
 • Zespół trzech budynków hotelowych przy ul. Armii Poznań w Luboniu– projekt budowlany branży architektonicznej.
 • Zespół budynków mieszkalnych komunalnych wielorodzinnych wraz ze żłobkiem miejskim zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku oraz zagospodarowaniem terenu, wiatą na odpady stałe i infrastrukturą towarzyszącą – projekt dwuetapowy- wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym wraz z planem zagospodarowania terenu, zjazdem, infrastrukturą towarzyszącą, wiatą na odpady stałe przy ul. Nadolnik w Poznaniu- budynek na palach- wielobranżowy  projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny  zlokalizowana przy ul. Głównej 4 Kostrzyn nad Odrą, gm. Kostrzyn nad Odrą, pow. gorzowski, woj. lubuski- wielobranżowy  projekt koncepcyjny i budowlany.
 • Zespół budynków wielorodzinnych w Kostrzynie dla Alfabud -pow. gorzowski, woj. lubuski wielobranżowy  projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy.
 • Budynek wielopokoleniowy zabytkowy w Łodzi -przebudowa i nadbudowa budynków frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudową o podnośnik hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych i salą środowiskową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną budynku frontowego- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi Plewiska-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej, nadzór autorski.
 • Budowa zespołu pięciu budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym w Luboniu-projekt budowlany.
 • Budowa zespołu siedmiu budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi w Plewiskach-projekt budowlany.
 • Zabudowa trzech budynków wielorodzinnych trzy kondygnacyjnych wraz z budynkiem garażowych dwupoziomowym naziemnym na 102 miejsca postojowe w Plewiskach-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Termomodernizacja Szkół we Wschowie- zaprojektuj i wybuduj.
 • Termomodernizacja Szkół w Gubinie – m. in. budynku nr 1 Szkoły Podstawowej nr 2 im 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich w Gubinie, gm. Gubin, pow. krośnieński , woj. lubuskie. – zaprojektuj i wybuduj.
 • Budynek wielorodzinny, os. Stare Żegrze 161-166, 61-249 Poznań.
 • Termomodernizacja z analizą przyczepności ocieplenia wieżowca os. Winogrady w Poznaniu.
 • Termomodernizacja Ośrodka dla bezdomnych przy ul. Michałowo w Poznaniu.
 • Termomodernizacja Budynku Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie.
 • Termomodernizacja Budynku Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie.
 • Termomodernizacja Budynku Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie.
 • Termomodernizacja Budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie.
 • Termomodernizacja Budynku Szkoły w Święciechowie.
 • Termomodernizacja dwóch budynków na Os. Stare Żegrze w Poznaniu.
 • Budowa zespołu 52 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i budynku usługowo-handlowego wolnostojącego w Swarzędzu-projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy w Plewiskach- projekt budowlany branży architektonicznej.
 • Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Koperkowej i Szałwiowej na Osiedlu Zielarskim w Plewiskach– projekt budowlany branży architektonicznej.
 • Osiedla domów szeregowych w Soplicowie– projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Hala produkcyjno- biurowa STOLDREW w Brzeżnie-projekt wykonawczy- wnętrz.

 • Budynek wolnostojącego dwulokalowy z usługą nieuciążliwą pracownią meblarską– tj. część  wystawowa mebli wypoczynkowych wraz z  zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą ,  zjazdami i pylonem reklamowym,   w Paczkowie, woj. wielkopolskie – pełnobranżowy  projekt koncepcyjny i budowlany.
 • Rezydencja z budynkiem stróżówki w Gołaszynie- projekt budowlany uszczegółowiony.
 • Park Rekreacji – Starołęka Mała- z m.in.dwoma boiskami spodkowymi dla POSiR –  ul. Forteczna, Miasto Poznań, gm. Poznań, pow. Poznań, woj. wielkopolskie- – pełnobranżowy  projekt koncepcyjny, budowlano- wykonawczy, nadzór autorski.
 • Powiększenie i modernizacja boiska na os. Pod Lipami w Poznaniu- pełnobranżowy projekt koncepcyjny, budowlano- wykonawczy, nadzór autorski.
 • Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym  przy ul. Culica 1, Września.
 • Zespół budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym  przy ul. Nałkowskiej, obręb Jeżyce, gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.
 • Zespół budynków wielorodzinnych z usługą w parterze i budynkiem garażowym, przy ul. Nałkowska 18,  gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie.
 • Zespół budynków – mieszkań studenckich w Łodzi.
 • Zespół budynków hotelowych  w Szklarskiej Porębie.
 • Budowa podziemnego łącznika wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna zabytkowego budynku liceum nr XXI przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.
 • Budowa platformy pionowej dla niepełnosprawnych dla Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie.
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków produkcyjno-usługowo-handlowych ze zmianą sposobu użytkowania na obiekty hotelowo-usługowo-handlowew Łodzi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingami -projekt budowlany branży architektonicznej.
 • Zbiornik kriogeniczny, Zakład cięcia laserem Gielnik w Dopiewie i Gołuskach-projekt budowlany i wykonawczy.
 • Hryniewicze, Zakład utylizacji i spalania odpadów komunalnych.
 • Oczyszczalnia ścieków Marszowo– nadzór wykonawczy.
 • Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przemkowie wraz ze skanalizowaniem wsi Łężce, Ostaszów, Krępa- nadzór wykonawczy.
Logo-archenika.svg

Archenika

biuro projektowe

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

+48 604 080 981

biuro@archenika.pl