CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie

Miasto: Gniezno
Okres realizacji: 2016
Funkcja: Budynek oświaty

Dwa budynki, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. W budynku znajdują się sale zajęć, sala wielofunkcyjna i część administracyjna.

w8
w7
w6
w5
w4
w3
w2
w1